Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis
[contact-form-7 id="1210" html_class="cf7_custom_style_1"]

Haveit

Kafsha e Keqe / Wild Beast

4 – 25 October / Tetor, 2018

© Gerta Xhaferaj

“Kafsha e Keqe / Wild Beast”
4 – 25 October / Tetor, 2018

Bazament is pleased to present “Kafsha e Keqe / Wild Beast”.

In their new performace and installation Haveit collective take as their subject the phenomenon of “curses“.
It is very typical in Albanian families, that Parents use curses toward their children in order to “teach” them right or punish them. The mostly violent language of curses is justified as a tool of disciplinary way of teaching the ethics of behavior.
Haveit by exposing this language, by making public what is considered private, try to reflect on how this language used frequently as mode of communication and education, is very problematic and how it manifests itself later in construction of more patriarchal violent society, and somehow how it is still present in the adult life and reproduces itself in all other social relations.

*
HAVEIT (Alketa Sylaj, Hana Qena, Vesa Qena, Arbërore Sylaj) is an art collective established in 2011, Prishtina, Kosovo. Using performance, protest and video installation as the backbone to their charged work, their artistic expression often poses frightening risks in what is still seen as a predominantly conservative society. Their practice spans in public performances, interventions in public space, video performance and exhibitions.

2017 “Been through a lot”, Mala Stanica, Skopje, Macedonia. “Pilule du lendemain’, Prishtina, Kosovo 2016 “Been through a lot”, National Art Gallery, Prishtina, Kosovo. “Use your mouth” & “When father wept, mother washed my eyes”, Ludwig Museum, Budapest, Hungary. 2016 “Melting lead under the moon, for the spring blooming soon”, Lambdalambdalambda, Prishtina, Kosovo . “Shaving Patriarchy”, Prishtina, Kosovo.
“Pushimi i gjatë”, Prishtina, Kosovo. “Tager”, Young Artists Biennale, Milan, Italy . “Use your mouth”, Ljubljana, Slovenia. “Shoeining”, Prishtina, Kosovë. Shoeining”, Shkodër, Albania. “L dhe Sh”, Stacion – Center for Contemporary Art, Prishtina, Kosovë. “Tager”, Prishtina, Kosovë. 2014 “Use your mouth”, Stockholm, Sweden.“Use your mouth”, Tirana, Albania. What color is your flag when it burns?” Prishtinë, Kosovo.
“Nonsense, lame”, Prishtina, Kosovë.
“When father wept, mother washed my eyes”, Piramida, Tiranë, Albania. “Hanging on a Curtain”, Tiranë, Albania.

****************************************************************************************

Bazament ka kënaqësinë të paraqesë "Kafsha e Keqe".
Në performancën dhe instalimin e tyre të ri, kolektivi Haveit ka marrë si subjekt të tyre fenomenin e "mallkimeve". Është tipike për familjet shqiptare, që Prindërit të përdorin mallkimin ndaj fëmijëve, për ti "mësuar" atyre sjelljen e drejtë. Kjo gjuhë e dhunshme e mallkimit, justifikohet si mjet normal disiplinor i mësimit të etikës së sjelljes. Haveit duke ekspozuar keto “mallkime’’ duke bërë publike atë që konsiderohet private, përpiqet të reflektojë se si kjo gjuhë shumë problematike, agresive, ndikon dhe manifestohet më vonë në ndërtimin e një shoqërie të dhunshme patriarkale dhe si kjo gjuhë është ende e pranishme dhe riprodhohet në të gjitha marrëdhëniet e tjera shoqërore.
*
HAVEIT (Alketa Sylaj, Hana Qena, Vesa Qena, Arbërore Sylaj) është një kolektiv arti themeluar në Prishtinë, Kosovë në vitin 2011. Duke përdorur performancën, protestën dhe video-instalicionin si shtylla kurrizore të punës së tyre të angazhuar, ato shpesh perceptohen si ‘rreziqe’ në atë që ende është një shoqëri kryesisht patriarkale. Praktika e tyre përfshin performancat dhe ndërhyrjet në hapësirën publike, si dhe ekspozitat.
2017 "Been through a lot ", Mala Stanica, Shkup, Maqedoni. "Pilule du lendemain", Prishtinë, Kosovë. 2016, Galeria Kombëtare e Arteve, Prishtinë, Kosovë, "Jepi me gojë" dhe "Kur babai qau, nëna më la sytë", Muzeu Ludwig, Budapest, Hungari "Melting lead under the moon, for the spring blooming soon" Lambdalambdalambda, Prishtinë, Kosovë " Shaving Patriarchy " , Kosovë. "Pushimi i gjatë", Prishtinë, Kosovë, 2015 "Tager", Bienalja e Artistëve të Rinj, Milano, Itali . " Jepi me gojë ", Ljubljana, Slloveni. "Shoeining", Prishtinë, Kosovë. Shkodër, Shqipëri. "L dhe Sh", Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor, Prishtinë, Kosovë. "Tager", Prishtinë, Kosovë, 2014 " Jepi me gojë ", Stokholm, Suedi. Jepi me gojë ", Tiranë, Shqipëri. " What color is your flag when it burns? Prishtinë, Kosovë." Nonsense, lame ", Prishtinë, Kosovë. "Kur babai qau, nëna më la sytë", Piramida, Tiranë, Shqipëri. "Varur mbi një perde", Tiranë, Shqipëri,

Supported by