Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis
[contact-form-7 id="1210" html_class="cf7_custom_style_1"]

Genti Korini

Notes from the Upperground | Shënime nga Mbitoka

7 March / Mars – 5 April / Prill, 2019

Notes from the Upperground explores the ways in which forms are created, their ideological foundations, and the sociocultural contexts that shape them. I observe and take notes on the physical, aesthetic manifestations of modernist language and their vernacular interpretations in our urban environment. Previously interpreted through painting, here I have expanded my vocabulary, research, and materiality in three new series: Notes from the Upperground, Railings, and Coffee Tables.

In Notes from the Upperground, headstones from Tirana’s graveyards are seen from their back side. Portrait-like, the photographs focus on the stones’ silhouettes and their formal aesthetic information. The photographs deliberately obscure all of the graves’ personal details, reducing the headstones to their shape alone.
In most societies, graveyards are filled with religious symbolism, but here the forms have been replaced with new peculiar designs, ones that seemingly erase the signs of religious and communist pasts of Albania. Instead, I would argue that they represent the hybrid identity of contemporary Albanian society: the bygone collectivist, communist system has morphed today into our consumerist, individualist reality, constructing new imagery along the way.

Two sculptural series, were born out of the photographic work. I designed them with a set of curvy elaborations borrowed from the headstones’ aesthetics. The works ask that the viewer interpret signs and form when separated from the object’s designated function and context.

Railings considers everyday metal gratings or gates, so ubiquitous in Tirana today that they are commonly installed even in graveyards. They function as barriers, dividers, and markers of private property.

The Coffee Tables was produced with the same material and technology used to fabricate the headstones. The publicness of the gravestones is confronted with that of the private — the domesticity of coffee tables. But these spaces are nonetheless linked: the coffee table is a key site of gathering and mourning; it is where we collectively grieve the dead in historical and contemporary Albanian funeral rituals.
.........................................................................

Shënime nga Mbitoka, eksploron mënyrat si format krijohen, bazat e tyre ideologjike dhe kontekstet socio-kulturore që i formëzojnë ato. Vëzhgoj dhe mbaj shënim sesi gjuha moderniste dhe interpretimet vernikulare të saj, manifestohen estetikisht dhe fizikisht në mjedisin tonë urban. Shprehur më parë përmes pikturës, këtu fjalorin, kërkimin dhe materialitetin e zgjeroj në tri seri të reja: Shënime nga Mbitoka, Kangjellat dhe Tavolinat e Kafes.

Në Shënime nga Mbitoka, gurët e varrit fotografuar në varrezat e Tiranës janë kapur nga ana e tyre e mbrapme. Në formatin portret, fotografitë qëllimisht fshehin gjithë detajet personale të varreve duke u përqendruar në siluetat e gurëve dhe të dhënat e tyre formale dhe estetike.
Në shumicën e shoqërive, varrezat janë të populluara me forma e simbole fetare, por këtu ato janë zëvendësuar me dizajne të reja, të veçanta, që dukshëm zëvendësojnë shenjat e së kaluarës fetare dhe asaj komuniste të Shqipërisë. Këto forma të reja, për mua përfaqësojnë identitetin hibrid të shoqërisë bashkëkohore shqiptare: sistemi i kaluar kolektivist komunist i ka lënë vendin sot realitetit konsumist individualist, duke krijuar gjatë këtij proçesi imazhe të reja.

Dy seri skulpturore, Kangjellat dhe Tavolinat e Kafes, kanë lindur si pasojë e fotografive. Ato janë dizenjuar duke përdorur një sërë përpunimesh të lakuara, huazuar nga estetika e varreve. Këto vepra ftojnë shikuesin të interpretojë shenjat dhe format, të ndara nga funksioni dhe konteksti i dhënë i objektit.

Kangjellat marrin në konsideratë gardhet apo portat e përditshme metalike, kaq të pranishme në Tiranë, saqë i has rëndom edhe në hapësirën e varrezave. Ato funksionojnë si kufizues, ndarës dhe shënjues të pronës private.

Tavolinat e Kafes nga ana tjetër u prodhuan me të njëjtin material dhe teknologji të përdorur për të fabrikuar gurët e varrit. Publikja e gurëve të varreve vihet përballë me privaten e tavolinave së kafesë. Gjithësesi këto hapësira janë të ndërlidhura; tavolina e kafesë mbetet vendi rreth së cilës njerëzit mblidhen kolektivisht në ritualet funerale historike dhe bashkëkohore shqiptare.

Genti Korini, 2019

.........................................................................

Genti Korini (Al)
Lives and works / Jeton dhe punon, Tirana, Albania

Solo exhibitions / Ekspozita personale,
2017 Solid Uncertainties, BeersLondon Gallery, London, UK / 2016 Inside My Walls I see Yours, Martin Asbaek Gallery, Copenhagen, Denmark / 2014 The Object and its Background, Jecza Gallery, Timisoara, Romania / 2013 Ephemeral Structures, National Gallery of Art, Tirana, Albania.
Group exhibitions / Ekspozita në grup,
2018 Painting #2, Riccardo Crespi Gallery, Milan, Italy / 2018 Articulations, Glassyard Gallery, Budapest, Hungary / 2018 I Am The Mouth, Museum of Contemporary Art Zagreb, Croatia / 2017 Half-Truth, Klorikarnia Contemporary Museum, Warsaw, Poland / Power of Line, Jecza Gallery, ArtEncounters Biennale, Romania / 2016 Homage - Ideal or Pattern? Knoll Gallery, Vienna, Austria. / Shape of Time – Future of Nostalgia, National Museum of Contemporary Art (MNAC),Bucharest, Romania / Art Encounters Biennale, Timisoara, Romania / 2015 Mona, “68 Projects”, Berlin, Germany / 2014 Fragile Sense of Hope, “me Collectors Room”, Berlin, Germany. / 2012 Perchance to Dream, international exhibition Onufri XIX , National Gallery of Art, Tirana, Albania / 2011 The Painting of Modern Life, international exhibition Onufri XVIII, National Gallery of Art, Tirana, Albania / 2008 City/Realities & Visions, National Gallery of Art, Tirana, Albania / 2007 There is no Place like Home, in parallel with the 52’th Venice Biennale, Galeria Contemporaneo, Venice, Italy